Tuesday, December 6, 2016

Share 10 Phôi CMND Mới Nhất Facebook

Event Nhỏ By Khương Trung Thạch

ẤN VÀO LINK NÀY 
Rồi Like Page  !! 
Inbox Mình 
Facebook.com/KenDanny.Net

[ CODE ] Share Flash Giáng Sinh Đẹp - Kul Tân Bình

Saturday, December 3, 2016

Share CMND Nữ Cho Anh Em Để Unlock & Report


                                              

Tut Report Account Facebook Xuyên Veri

Kết quả hình ảnh cho Report FB
 • Trước tiên dùng 2 clone fake ngôn ngử thái lan 
 • báo cáo -> mạo dạnh -> chò trơi , ra báo cáo avt -> sex 
 • fake 1 account i như victim để Quê Quán Thượng hải nhé 
 • fake ip + ngôn ngử tàu báo cáo mạo danh tôi -> iu cầu đóng tk
 • Qua link report 13t
 • Chọn 10 năm 
 • Thần chú :Click Vào Đây Để Xem !
 • Xong tạo thêm 1 clone khác như victim nhưng đổi sang thái lan quê quán băng cóc nhé
 • Link report 13t 
 • Chọn 10 năm 
 • Thần chú :Click Vào Đây Để Xem !
 • Xong fake sang VQA reg 1 clone victim đổi quê quán lôn đôn nhé báo cáo mạo danh tôi
 • https://www.facebook.com/help/contact/567360146613371
 • Dòng đầu điền tên bạn
 • Dòng thứ hai điền tên victim
 • Dòng thứ ba điền link victim
 • Dòng thứ tư điền email victim ,check không ra thì điền null
 • Dòng thứ năm điền   Now I need some money, if you do not give me that money, I hack your Facebook account
 • Dòng thứ 6 không cần điền
 • Dòng cuối điền  : Click Vào Đây Để Xem !
 • Fake sang việt nam tạo clone i như victim là tp hồ chí minh nhé
 • báo cáo mạo danh tôi 
 • Dô link báo cáo trẻ chưa đủ dữ liệu ( fake 1 cái thẻ bảo hiểm hay cái gì đó để 2k4 2k5 )
 • Hãy xóa tài khoản này vì nó chưa đủ tuổi để sử dụng facebook, cám ơn ( chổ gmail check k ra để là null )
 • Xong ae dùng clone khác all clone trên :V -> báo cáo sex gợi dục -> tk này bị hack -> đóng t.k 
 • TUT BYBACHDZ XIN ĐỪNG DAME TAO VÌ NÓ XUYÊN VERI :( 
 • Blog : Minh Haku IT

Friday, December 2, 2016

Share PSD CMND Dành Cho Report Và Unlock

Demo tại : http://link4ad.net/jtqeEqE6

Download tại : http://link4ad.net/DhmK2k1P

Share độc quyền tại Minh Haku IT


Share CMND Người Dân Tộc

Độc quyền share tại Minh Haku IT

Share CMND Nữ Đẹp Gái

Độc quyền tại Minh Haku IT

Share CMND Tuyệt Đẹp

Độc quyền share tại Minh Haku IT